CHPli Barut: Tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulunmalı

CHP'Lİ BARUT: "TARIM İŞÇİLERİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMALI"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarım işçilerinin sorunlarının saptanarak çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Meclis Araştırması istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, çalışma ve yaşam koşulları nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşan tarım işçileri için Meclis Araştırması istedi.

Her dönem çalışma ve yaşam zorlukları, trafik kazaları ve okula gidemeyen çocuklarıyla gündeme gelen tarım işçilerinin dramına dikkat çeken Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Meclis Araştırması açılması amacıyla önerge sundu. Çözüm için harekete geçilmesini talep eden Ayhan Barut, "Tarım işçilerinin çalışma koşullarından ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda yaşadığı tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve çözüm bulunması amacıyla Anayasa'nın 98'nci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104'ncü ve 105'nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz" dedi. 

SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Tarım işçilerinin sürekli olarak çalışma ve yaşam zorlukları, trafik kazaları ve okula gidemeyen çocuklarıyla gündeme geldiğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Tarım işçilerimiz yıllardır sadece hasat zamanlarında yaşanılan trafik kazalarında hatırlanan emekçilerimizdir. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının asıl nedenleri tespit edilerek, çözüm yolları araştırılmamış ya da araştırma sonuçları tespit edilen çalışmalar yürütülmeyerek sorunları giderilmemiştir. Sadece geçirdikleri kazalarda yaşanan ölümler, okula gidemeyen çocuklar, çadırlarda sürdürdükleri olumsuz yaşam koşulları ile haber olduklarında hatırlanmaktadırlar. Oysa ülkemizde mevsimlik tarım işçileri açısından yaşam daima çok zor koşullar altında sürmektedir. Her yıl hasat dönemlerinde her türlü can güvenliği ve trafik kuralları alt üst edilerek bir yerden başka bir yere kamyon, dolmuş gibi açık ve kapalı araçlarda adeta balık istifi gibi doldurularak götürülmektedirler. Bu emekçilerimiz barınma ve beslenme koşulları hiç de uygun olmayan, sosyal hakları bulunmayan, çocukları eğitim ve öğretimden uzak ve çok düşük ücretler alarak hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerimizin temel sorunlarını yaşadıkları bölgelerde sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan karşılaştıkları farklılıkalar oluşturmaktadır." 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Tarım işçilerinin düzenli üretim yapabilmesi, insani yaşam koşullarına sahip olabilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Bu işçilerimizin düzenli üretim yapabilecekleri ve bulundukları yere adapte olacakları kalıcı işlerinin olmaması en büyük sorunlarıdır. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde sadece hayatta kalabilmek için yaşadıkları yerden ayrılarak 3- 4 aylık süreler için daha çok Çukurova, Ege ve Karadeniz Bölgesinde çalışmak zorunda kalırlar. Hasat yapılan hemen her dönemde ilimiz Adana'da da mevsimlik tarım işçilerimizi görmek mümkündür. Bu emekçilerimizin ulaşım, barınma, ücretlendirme, sosyal güvenlik konularında mağduriyetlerinin giderilmesi için, işçilerle birlikte tarım aracıları ve işverenin de görüşleri alınarak yaşamlarının iyileştirilmesi elzemdir. Mevsimlik tarım işçilerimizin bu koşullardan kurtulmaları için zaman zaman bazı düzenlemeler getirilmiş olsa da uygulamada bu düzenlemelerin bir karşılığı olmadığı yaşanılan ölümlü kazalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Mevsimlik tarım işçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında, insan hakları ile bağdaşmayan, sosyal devlet anlayışının yer almadığı, çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere düzenli beslenme ve eğitim-öğretim ile temel insani haklarının verilebilmesi için, yaşadıkları sorunların nedenleri ve bu sorunlara ilişkin alınacak tedbirlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha önceden yapılmış araştırma ve sonuçlarının neden yerine getirilmediği ayrıca tespit edilmeli ve ilgililerinin araştırılarak sorumluların ve aksaklıkların nereden kaynaklandığının tespit edilmesi ve sorunun giderilmesi sağlanmalıdır."

Yorum Gönder

Yorumlar