YÖKten şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü hakkı

YÖK'TEN ŞEHİT YAKINLARINA 'ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ' HAKKI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü hakkı verileceği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü hakkı verileceği belirtilerek, "3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt ve benzeri olanaklardan aynı şekilde yararlanacaklardır. Bu öğrencilerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin yararlandığı olanaklar için kısıtlama getirilemeyecektir" denildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocuklarının ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine ilişkin olarak aşağıda yer alan usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulunan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına, 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapılabilecek, ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecektir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin devlet yükseköğretim kurumlarındaki programlara, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrencinin başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaması halinde devlet yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilecektir. Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına 19 Eylül-2 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Öğrencilerin başvuru sırasında 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek ilgili yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin söz konusu karar kapsamında olup olmadığının ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilebilecektir."

'ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN KONTENJAN SINIRLAMASI YOK'

Açıklamanın devamında, öğrencilerin halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi ile öğrenim gördükleri programın öğretim diline ilişkin belgeleri özel öğrenci olarak devam etmek istedikleri yükseköğretim kurumuna teslim edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"3713 Özel öğrenci statüsünde başvuru yapılan yükseköğretim kurumları öğrencilerin yukarıda yer alan şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları sağlayan ve söz konusu karar kapsamında olduğu saptanan öğrenciler özel öğrenci olarak kabul edilecektir. Bu işlemler 2 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. 3713 Özel öğrencilik işlemleri için kontenjan sınırlaması bulunmamakta olup yukarıda yer alan şartları sağlayan tüm öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilecektir. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından anılan Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine ilişkin belge verilecektir. 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler bu belgelerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 16 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır. 3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden, devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan; programın öğretim süresi içinde olanların katkı payları Maliye Bakanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye aktarıldıktan sonra ilgili üniversite tarafından öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna aktarılacak, program süresini geçiren öğrenciler katkı payını özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyecek, ikinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir."

'ÖĞRETİM ÜCRETİNİ, DEVLET VEYA VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA ÖDEYECEKLER'

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumuna ödemesi gereken öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacağı devlet veya vakıf yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin ödemesi gereken öğretim ücretleri ile ödeme koşullarına ilişkin özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından ilgili vakıf yükseköğretim kurumundan öğretim ücretleri öğrenilerek tahsil edilecektir. Öğrencilerin 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerinde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından temin edecekleri transkriptlerini 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir. 3713 özel öğrencilik işlemlerinde özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu tarafından derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacaktır. Mezuniyet için gerekli olan asgari Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi ile öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacağı yükseköğretim kurumunun program müfredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak alması gereken dersler belirlenecektir. Öğrencilerin transkriptinde yer alan ve başarılı olduğu tüm dersler kredileri ve ders adları ile birlikte aynen intibak ettirilecektir. İntibak ettirilen öğrencilerin mevcut AKTS Kredileri ile 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri programın toplam AKTS kredisi dikkate alınarak, alması gereken AKTS kredisi ve dersler belirlenecektir."

'DİĞER ÖĞRENCİLERLE AYNI HAKLARA SAHİP'

Öğrencilerin daha önce alarak başarısız olduğu dersler için 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları ve aynı dersin verileceği, dersin olmaması durumunda ise yeni ders belirlenebileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumunda bu eğitimlerin olması durumunda devam edebilecek, olmaması durumunda ise çift anadal ve/veya yan dal eğitiminden vaz geçmiş sayılacaklardır. Öğrenciler çift anadal ve/veya yan dal eğitimine devam etmesi durumunda, ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir. Öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliğine tabi olacaktır. Eğitim öğretime devam etmek ve ders alabilmek için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun aradığı not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt vb. olanaklardan aynı şekilde yararlanacaklardır. Bu öğrencilerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin yararlandığı olanaklar için kısıtlama getirilemeyecektir. 3713 özel öğrenci statüsünde öğretime devam edecek öğrencilere özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci belgesi düzenlenecektir. Bu öğrencilere 2018-2019 bahar döneminden itibaren talep etmeleri durumunda transkript 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecektir. Öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir. Öğrenciler istedikleri takdirde 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumundan kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna geri dönebilecektir. Bu öğrenciler için de yukarıdaki intibak işlemleri uygulanacaktır."


Yorum Gönder

Yorumlar