Danıştaydan okullara zorunlu mescit vizesi

DANIŞTAY'DAN OKULLARA 'ZORUNLU MESCİT' VİZESİ

2004 doğumlu çocuklarının geleceği için okullardaki 'zorunlu mescit' uygulamasının iptalini talep eden bir aile konuyu yargıya taşıdı.

Okullardaki zorunlu mescit uygulamasının kaldırılmasını isteyen bir ailenin başvurusu 13 üyeli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. Karara şerh koyan başkan ve 4 üye, anayasanın laiklik temelli hükümlerine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu savunulan şerhte, “İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle yaklaşık bir yıldır devam eden okullarda zorunlu mescit uygulamasında laiklik ilkesinin hiçe sayıldığı yargı şerhiyle ortaya kondu. Kızlarının geleceği için okullardaki zorunlu mescit uygulamasını yargıya taşıyan aile, Danıştay’ın ret kararı ile karşılaştı.

Danıştay, okullarda kız ve erkek için ayrı ayrı zorunlu mescit bulundurulması şartının kaldırılmasına yönelik talebi daire başkanı ve 4 üyenin şerhine karşın reddetti. Danıştay Başkan Vekili’nin de karşı çıktığı zorunlu mescit uygulaması kararının şerhinde “Anayasaya ve laiklik ilkesine aykırı” değerlendirmesi yapıldı.

AİLENİN BAŞVURUSU DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, eğitim sendikalarının ardından en son 2004 doğumlu çocuklarının geleceği için bir ailenin yönetmelik hükümlerinin kaldırılması talebiyle yaptığı başvuru Danıştay’dan döndü. Aile, Danıştay’a başvurusunda, anayasadaki laiklik vurgularını, “eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür” hükmünü ve Milli Eğitim Yasası’ndaki, “eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır, eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”, “Türk milli eğitiminde laiklik esastır” maddelerini anımsattı.

AİLE İTİRAZI İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA TAŞIDI

Danıştay 8. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesinin ardından aile, itirazlarını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı. Aile ayrıca yönetmelikte bulunan "zorunlu abdesthane" alanı için de başvurduklarını, ancak 8. Daire’nin ret kararında buna değinilmediğini, abdesthanenin yönetmelikte tuvalet anlamında değil "abdest alınan yer" anlamında kullanıldığını belirterek, bu alanlara ilişkin de yürütmeyi durdurma kararı istedi.

'LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI' ŞERHİNE RAĞMEN TALEP REDDEDİLDİ

Başvuruyu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da, ailenin talebini reddetse de 13 üyeli kurulda daire başkanı ve 4 üyenin karşı oyu ve yazdıkları şerh, okullardaki "mescit zorunluluğunun" laiklik ilkesine neden aykırı olduğunu gözler önüne serdi.

Danıştay Başkan Vekili ve İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanı Namık Kemal Ergani ve diğer karşı oy kullanan hakimlerin hazırladığı şerhte, anayasanın laiklik temelli hükümleri vurgulanarak, MEB’in yönetmeliğinin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Şerhte yönetmelik maddesine karşı, “Bu kural ile her kademedeki kurumda dini mekan bulundurulması zorunluluğu getirilerek anayasanın, eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütüleceğine ilişkin 42. maddesi ile 1739 sayılı kanunun 4. maddesine aykırı bir düzenleme yapılmıştır. İbadethane açılmasının eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu hale getirilmesi laiklik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

Yorum Gönder

Yorumlar